"CONEXPO" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I OBSŁUGA TARGOWA

CONEXPO SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I OBSŁUGA TARGOWA świadczy kompleksowe usługi w zakresie logistyki międzynarodowej. - Organizowanie obsługi targowej oraz spedycyjnej na terenach targowych w Polsce, Europie i Azji. Usługi targowe obejmują: - Obsługę handlingową: rozładunek/załadunek oraz dostarczenie eksponatów na stoiska. - Magazynowanie eksponatów targowych i pustych opakowań. - Wynajem sprzętu do montażu/demontażu (wynajem wózków widłowych, dźwigu) - Obsługę targową wystawców (Polska, Turcja, Chiny, Indie, UAE) - Organizowanie frachtów morskich kontenerowych i drobnicowych (Chiny, Indie, Tajwan, USA) - Organizowanie frachtów lotniczych cargo - Organizowanie odpraw celnych oraz - Pośredniczenie w kontaktach biznesowych pomiędzy firmami produkcyjnymi a kontrahentami. Zapraszamy do współpracy. "CONEXPO" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I OBSŁUGA TARGOWA - KONRAD ŻUK ul. Katowicka 41, 61-131 Poznań NIP: 8392777726 REGON: 363842226 Konrad Żuk tel. +48 579 206 056 mail: conexpo@conexpo.pl

KONTAKT

Adres korespondencyjny

ABOUT US - OFFER

 


 CONEXPO INTERNATIONAL FAIR AND FREIGHT FORWARDING provides comprehensive services in the international forwarding and fair services.

 

In the range of our services we provide:

-Organizing the fair forwarding services on the fairgrounds in Poland, Europe and Asia.

The fair services include:

- Handling services: unloading/loading and delivery exhibition goods to the stands.
- Storage of exhibition goods and empty goods.

- Rental of heavy equipment for mounting/dismantling goods.
 - The fair services of exhibitors (Poland, Turkey, China, India, UAE)

-Organizning sea freights (China, India, Taiwan, USA)

 

-Organizing air freights cargo

-Organizing the customs clearances

and

- Brokering in business contacts between manufacturers and the contractors. 

We invite You to the cooperation!

 

 

"CONEXPO" SPEDYCJA MIĘDZYNARODOWA I OBSŁUGA TARGOWA - KONRAD ŻUK

INTERNATIONAL FAIR & FREIGHT FORWARDING

 

41 Katowicka street  61-131 Poznań, Poland

VAT EU: 8392777726  REGON: 363842226

Mr. Konrad Żuk (CEO)  tel. +48 579 206 056

mail: conexpo@conexpo.pl

 

strona w przebudowie / website under construction

 

Kontakt

 
 ____    ___         ___  
 | _ \\  / _ \\   ___   / _ \\ 
 | |_| || / //\ \\  /  || | / \ || 
 | . // | ___ || | [] || | \_/ || 
 |_|\_\\ |_|| |_||  \__ ||  \___// 
 `-` --` `-`  `-`   -|_||  `---`  
             `-`      

Lokalizacja